Välkommen till intranätet

Du loggar in på intranätet med samma uppgifter som till din dator på jobbet.